top of page
 

D-mon SCADA rendszer

 

A D-mon SCADA rendszer általános célú adatgyűjtő és folyamatmegjelenítő szoftvercsomag. Nagy kapacitású és gyors adatbázisának, moduláris felépítésének és beépített hálózatkezelési szolgáltatásának eredményeként a térben és összetettségben legkiterjedtebb rendszerek felügyeletére is alkalmas. Moduláris felépítése alapján az egyes részfeladatokat megvalósító elemek az igények szerint adhatók a rendszerhez, így a rendelkezésre álló erőforrások kihasználtsága mindig optimális. Hálózatba kötött számítógépek alkalmazásával a D-mon szolgáltatásain keresztül a modulok a hálózat különböző számítógépein futtathatók, akár egy elosztott rendszerként, akár egymással kapcsolatban álló független alrendszerek hierarchiájaként megvalósítva.

 

Történeti áttekintés

A D-mon rendszer több mint két évtizedes múltra tekint vissza, magában hordozva az időszak összes tapasztalatát és technológiai megoldását. Speciális kisteljesítményű ipari számítógépektől kezdve átlagos asztali gépeken át a legnagyobb teljesítményű szerverekig használt. Mindmáig üzemelnek a különféle 16, 32 és 64 bites operációs rendszerekre (QNX2, QNX4, QNX RTP, Digital Tru64 Unix, Microsoft Windows) elkészült változataival a legkülönbözőbb szakterületekre készült alkalmazások.

 

Modularitás

A D-mon egyik legjellemzőbb sajátossága moduláris szerkezete. A rendszer különböző funkcióit egyedi szoftver modulok végzik. Minden modul önálló programként, a többi modultól függetlenül működik. A megszokott SCADA funkciókat külön modulok valósítják meg. Így megkülönböztetjük például az adatbáziskezelő, eseménykezelő, naplózó, archiváló, matematikai, időzítő, adatgyűjtő modulokat, valamint a kezelői felületet biztosító különféle – sémakép, esemény, napló, archívum – megjelenítő modulokat. A kevésbé általános, vagy teljesen egyedi feladatok elvégzésére ugyanígy külön modulok állíthatók be. Egy alkalmazás tetszőleges számú modulból állhat össze, az egyidejűleg alkalmazható modulok száma nem korlátozott; ugyanaz a modul is több példányban, a többi másolatával párhuzamosan futtatható. Ugyanakkor az adott környezetben szükségtelen modulok az erőforrásokat sem terhelik, így a rendszer funkcionalitása teljes egészében a pillanatnyi igényekhez igazodik.

 

Rugalmas szerkezet, korlátlan bővíthetőség

Mivel a modulok egymástól függetlenül működnek, kiterjedt rendszerek esetén a modulok szervezése, az elvégzendő feladataik szétosztása követheti a felügyelt folyamat földrajzi vagy technológiai felépítését, így az egyes alrendszerek karbantartása, tesztelése a többi résztől függetlenül, biztonságosan végezhető el. Ráadásul az újabb feladatok ellátására a meglévő rendszer a már üzemelő részek módosítása nélkül, a moduláris felépítés és a beépített hálózatkezelés segítségével szinte korlátlanul bővíthető.

 

Felépítés

A D-mon egyetlen el nem hagyható, minden alkalmazás esetén szükséges része a Központi Adatbázis Szerver. A rendszer összes többi része ezzel a központi modullal áll kapcsolatban. Ez tartja nyilván a rendszerbe beérkezett összes adatot és felügyeli a modulok közötti adatforgalmat. A központi adatbázisban minden adatnak az aktuális értéke tárolódik. Bármely jel értékének megváltoztatása vagy lekérdezése csak ezen a szerveren keresztül lehetséges. A modulok egymással közvetlenül nem kommunikálnak, közöttük adatcsere a szerveren keresztül történik, szerver-kliens architektúrát megvalósítva.

 

Gyors adatelérés

A modulok adatainak konzisztens állapotának a biztosítása a Központi Adatbázis Szerver feladata. Az adatfrissítés aszinkron módon valósul meg, így a szerver és a modulok közötti kommunikáció rendkívül hatékony. A gyors adatátvitel és a modulok saját kezelésű adatbázisa, vagyis, hogy a szükséges adataikat a modulok maguk is tárolják, rendkívül nagy mennyiségű adat feldolgozását teszi lehetővé. Egy ilyen adatbázis többmillió adatot tartalmazhat, és egy érték elérési ideje független az adatbázis méretétől. A modulok futási idejét az általuk használt adatok száma így egyáltalán nem befolyásolja, feldolgozásukra a gyakorlati korlátot csak azok változási sebessége jelenthet.

 

Adatminőség és időbélyeg kezelés

Az adatbázisban a konfigurációtól függően az egyes változók aktuális értéke mellett többletinformációk is szerepelhetnek. Minden adatpont mellett elérhető annak a legutóbbi frissülési idejét tartalmazó nanosecundum pontossággal kezelt időbélyeg. Ugyancsak létrehozható a változók mellé azok megbízhatóságát jelző minőség mező. Ez az adat állapotáról hordozhat információt. Jelezheti például egy mérés helyettesítettségét, határérték túllépését, vagy akár az adatgyűjtő eszközökből származó hibát vagy mérési pontatlanságot. Ezt az adatot a modulok egyöntetűen kezelik. Az adatgyűjtő modulok például minden, a technológiából érkező adat mellett itt jelzik az esetleges kommunikációs hibát, vagy a mérés tiltottságát.

 

Öndiagnosztika, erőforrás felügyelet

A Központi Adatbázis Szerver az adatkezelésen kívül a szükséges modulok futtatását is vezéreli, elvégzi azok indítását, leállítását. Beépített ellenőrző funkciója segítségével a rendszer integritását is biztosítja: a használandó modulok futását folyamatosan ellenőrzi. Valamely modul esetleges nem várt leállása esetén (pl. egy hálózati kapcsolat megszakadásakor) felszabadítja a modul által használt erőforrásokat, majd folyamatosan próbálja a modult újraindítani. Ugyanígy a kliens modulok is ciklikusan ellenőrzik kapcsolatukat az adatbázis szerverrel. Hiba esetén erőforrásaik azonnali felszabadításával befejezik működésüket, hogy a szerver általi újraindítathatóságuk maradéktalanul biztosított legyen.

 

Transzparens redundáns hálózatkezelés

A nagyméretű és gyors működésű adatbázis mellett a D-mon másik nagy erőssége a beépített redundáns hálózatkezelés. A szerver és a modulok kapcsolatában teljesen közömbös, hogy egy modul a hálózat melyik gépén működik. Ha az alkalmazás feladatai idővel növekednek, nem szükséges a használt számítógépek cseréje vagy kapacitásbővítése, elég lehet új gépek hálózatba illesztése és a modulok átszervezése. A rendszer erőforrásai ezáltal korlátlanul növelhetők. A hálózaton keresztüli működés megbízhatóságát a beépített redundáns hálózatkezelés biztosítja. Ha a gépek között egynél több hálózati útvonal van kiépítve, hiba esetén a forgalom fennakadás nélkül a többi vonalon folytatódik. Nagymennyiségű adat átvitelekor a hatékonyság érdekében a forgalom az összes vonalra szétosztva történik.

 

Összekapcsolható adatbázisok

Egy D-mon alkalmazást egy adatbázis szerver és annak moduljai alkotják. Lehetőség van azonban a különböző független D-mon rendszerek összekapcsolására is. A legváltozatosabb topológiák kialakítására nyílik így lehetőség. Biztonsági megoldásként összeköthető két azonos adathalmazt kezelő szerver egymás melegtartalékaként, vagyis egyikük meghibásodása esetén a másik azonnal át tudja venni a szerepét. Ugyancsak lehetséges egymástól teljesen eltérő, vagy csak részben azonos adatokat kezelő adatbázisok összekapcsolása. Ez egyaránt történhet a felügyelt rendszer technológiai, földrajzi vagy biztonsági szempontjai alapján. Az így kialakítható hálózati rendszerek méretére, kiterjedésére nincs semmilyen megkötés. Ekkor egy szerver és kliensei külön alrendszert alkotnak. Az alrendszerek egymáshoz való viszonya lehet mellérendelt, hierarchikus, de akár kevert is.

 

Nyitottság

Saját adatbázisának kezelésén kívül a D-mon biztosítja az adatok cseréjét a tőle független külső rendszerekkel. Lehetőség van tehát bármely adat külső adatbáziskezelőbe való letárolására vagy onnan történő beolvasására akár egyszeri alkalommal, akár ciklikusan. Legáltalánosabban ez valamilyen SQL adatbáziskezelő szerveren keresztül történhet, de bármilyen egyedi megoldás is a rendszerbe illeszthető. A D-mon az SQL kapcsolatot kiemelten támogatja, lehetőség van akár a pillanatnyi adatokat tartalmazó teljes valósidejű adatbázis, akár az archívumok vagy az eseménynapló SQL adatbázisba mentésére, illetve az archívumok és események esetén azok SQL szerverből történő kijelzésére is.

 

Fejlesztőkörnyezet

A D-mon nem csak a standard moduljaival működtethető. Amennyiben szükséges, tetszőleges egyedi fejlesztésű modul a rendszerbe illeszthető. Ez egyaránt tartalmazhat matematikai algoritmusokat, végezhet utófeldolgozást vagy illeszthet egy egyedi adatgyűjtő berendezést. A fejlesztéshez szükséges alkalmazásprogramozási felület – elterjedt nevén API (Application Programming Interface) a D-mon részét képezi. A könnyebb használhatóság kedvéért ez a legelterjedtebb programozási nyelvekre elérhető. Létezik C/C++ változata, használható C# környezetben és elérhető a népszerű Python nyelven keresztül.

 

Objektumszervezésű működés

A D-mon alapvető moduljai azonos elméleti alapok szerint működnek. Általánosan érvényes alapelv, hogy a modulok által ellátandó feladatok a modulokon belül is tovább osztottak. Minden ilyen részfeladat egy elemi leíróhoz, egy úgynevezett objektumhoz van rendelve. Valamely modul működése a hozzá felvett objektumok láncolatával adható meg. Az objektumok a legtöbbször zártan, a többi objektumtól függetlenül működnek, így egy objektum hibás konfigurálása a többi objektum állapotát nem befolyásolja, a hiba a fejlesztés során könnyen megtalálható és gyorsan javítható. Ráadásul az azonos funkcionalitású objektumokat nem kell egyedileg végigtesztelni.

 

Beépített interpreter

Az objektumok bemenetét a Központi Adatbázis Szerver-től kapott adatok alkotják. Az objektumok tulajdonságait és viselkedését a bemeneti adataikhoz rendelhető függvények vezérlik. A függvények tetszőleges számú kimeneti értéket vehetnek fel, így az objektumok lehetséges állapotainak száma sem korlátozott.

 

Önálló grafika

A D-mon saját grafikus környezettel rendelkezik. Ezt is egy külön modul kezeli, amely a grafikát használó modulok kiszolgálójaként működik. A grafikát használó program a hálózat más gépén is futhat, mint ahol a kezelőfelülete megjelenik. A kényelmes használat érdekében a grafika kezelése teljesen zártan történik. Az alkalmazás készítője már egy előre definiált elemkészletből választhat. Ezeknek a kész elemeknek a megjelenése és viselkedése számos egyedi opcióval módosítható. Ugyanígy a grafikus elemeket tartalmazó ablakok is néhány egyszerű kapcsolóval testre szabhatók.

 

Jogosultságkezelés

A D-mon-ban többféle jogosultsági rendszer közül lehet választani. Az egyszerűbb esetekben a kezelők a munkaállomáshoz, vagyis a megjelenítő modulhoz kötöttek. A technológia vizsgálatához és / vagy a beavatkozáshoz be kell jelentkezniük. A kezelő csak olyan szolgáltatást tud használni, olyan adatokat módosítani, melyre saját jogosultsága engedi. A technológia védelmén kívül így a munkahely is rugalmasabban használható, mivel ugyanaz a gép operátori állomásként, mérnöki munkahelyként, vagy fejlesztő munkaállomásként is üzemelhet. Kiterjedt rendszerek esetére lehetőség van hálózati érvényességű jogosultságot is kialakítani. Ilyenkor a kezelők nem munkahelyenként, hanem központilag vannak nyilvántartva. Bármely kezelő bármely munkaállomásra beléphet és a jogosultsága szerint dolgozhat. Ilyenkor lehetőség van területi vezérlési jogok megszerzésére, megakadályozandó a más kezelők beavatkozásából eredő konfliktusokat. Az egyéni jogosultság mellett csoportos jogkörök is kialakíthatók.

 

Többnyelvűség

Nemzetközi projektek támogatására a D-mon moduljai felkészítettek a nyelvi környezet változtatására. A használandó nyelv egyszerűen beállítható. A modulok saját szövegeiket és felirataikat tetszőleges előre beállított nyelvek közt futás közben, online válthatják.

Az alkalmazások hordozhatósága

A D-mon-ban fontos szempont az alkalmazások hordozhatósága. Egy-egy új alkalmazást nem kell mindig elölről kezdeni, mivel a korábbiak hasonló részei könnyen átvehetők. Sokkal fontosabb szempont azonban a különböző D-mon verziók közötti kompatibilitás. Az újabb programverziók magukban foglalják a korábbi, akár már túlhaladott lehetőségeket. Azon ritka esetekben, ha ez nem lehetséges, a korábbi alkalmazásrészlet könnyen konvertálható. Ha tehát egy régóta működő rendszert kell akár sok év után továbbfejleszteni vagy hardverfelújitás miatt aktualizálni, nem szükséges az alkalmazást nagy ráfordítással átdolgozni, az alkalmazások évekre visszamenőleg hordozhatók.

 

Diagnosztika

Külön diagnosztikai megoldások épültek a rendszerbe az alkalmazáskészítés támogatására. A fejlesztést segítő eszközök mellett több, a tesztelést és beüzemelést segítő lehetőség is létezik. Lehetőség van a szerver és a modulok közötti teljes adatforgalom kiíratására, azaz, hogy a modul milyen adatot milyen értékkel mikor kapott vagy állított. Másfelől lehetőség van egyedi változók nyomkövetésére, vagyis annak kiíratására, hogy melyik modul milyen értékre állította őket.

 

További jellemzők
 • 7 nap * 24 órás üzemelés.

 • Alkalmas többszázezer folyamatváltozót tartalmazó rendszer biztonságos üzemeltetésére.

 • A SCADA rendszer nem függ semmilyen irodai alkalmazástól.

 • A felhasználó képes a rendszert programozni, paraméterezni, karbantartani, fejleszteni.

 • Relációs adatbázison keresztül támogatja más rendszerek számára az adatbázis real-time elérését.

 • Lehetőség van a beérkezett adatok hihetőségének különböző szempontok szerinti vizsgálatára.

 • Parancskiadáshoz tiltó feltétel adható.

 • Alkalmas az archivált és a valósidejű adatok együttes, folyamatos megjelenítésére.

 • Alkalmas az archívum egészét vagy kijelölt részeit meghatározott időintervallumon exportálni.

 • A különböző technológiai területekről érkező adatok a GPS-szel szinkronizált időbélyeggel tárolhatók (msec pontosságú eseménykezelés).

 • Lehetőség van az események csoportokba foglalására, az események csoportok szerinti szűrt megjelenítésére, nyugtázására. A szűrőket el lehet menteni későbbi felhasználásra.

 • A kommunikációs modulok automatikusan ellenőrzik a központ és a terepi állomások közötti kapcsolatot.

 • Képes saját kommunikációs hálózatát vezérelni, prioritásoknak megfelelően távműködtetéseket és lekérdezéseket kiadni, a kommunikációból állomásokat kitiltani.

 • Támogatja a programból történő közvetlen nyomtatást (naplók, sémaképek, trendek, riportok).

 • Rendelkezik beépített sémakép-szerkesztővel, amely külső forrásból is képes importálni objektumokat.

 • Korlátlan számú technológiai sémakép kialakítására van lehetőség.

 • Lehetőség van különböző animálásra (például színezésre) a folyadék vagy áram folyásának megfelelően.

 • Támogatja a többmonitoros alkalmazást.

 • Lehetőség van a folyamatváltozókhoz vagy technológiai objektumokhoz jegyzetet hozzárendelni.

 • Képes hangjelzést kapcsolni hibajelekhez, figyelmeztetéshez.

 • Vezérlésátadás lehetősége. Az irányítás lehetőségét funkcióra illetve részterületre lehet korlátozni.

 • Rendelkezik a leggyakrabban használt kommunikációs protokollokat megvalósító driverekkel (MODBUS, MODBUS TCP/IP, IEC870-101, IEC870-103, SNMP, BACNET, OPC, MOSCAD)

Árlista

Árlista

Modul licenszek 1 node-ra korlátozás nélkül Árak Ft-ban

001 Adatbázis szerver                         300.000  

002 NET szerver                               250.000

003 Jogosultság kezelő szerver                200.000

004 Grafikus szerver                          150.000

011 Esemény kezelő modul                      150.000 

012 Archiváló modul                           150.000

013 Naplózó modul                             150.000

014 Matematika modul                          150.000

015 Hang modul                                150.000 

016 Recept modul                              150.000

017 Időzítő modul                             150.000

018 Idő szinkronizáló modul                   150.000 

019 Adatbázis lekérdező modul                 150.000

020 Áramút elemző modul                       150.000

021 Gyűjtőjelzés kezelő modul                 150.000 

022 Fájl kezelő modul                         150.000

031 SQL interface modul                       150.000

032 SQL query modul                           150.000

041 Megjelenítő modul                         200.000

042 Esemény megjelenítő modul                 150.000

043 Archivum megjelenítő modul                150.000

044 Adatnapló megjelenítő modul               150.000

051 SQL esemény megj. modul                   150.000

052 SQL archivum trend megj. modul            150.000

053 SQL archivum riport megj. modul           150.000

054 SQL archivum eloszlás megj. modul         150.000 

055 SQL jellegörbe megj. modul                150.000

060 API (C, C++,Pyton) könyvtár               200.000 

080 Szerver-szerver kommun. modul             150.000

081 MODBUS kommun. modul                      250.000

082 MODBUS (TCP/IP) kommun. modul             250.000

083 SEPAM-1000/2000 kommun. modul             250.000

084 PROFIBUS (DP) kommun. modul               250.000

085 IEC 870-101 kommun. modul                 250.000

086 IEC 870-103 kommun. modul                 250.000

087 GSM kommunikációs modul                   250.000

088 SNMP kommunikációs modul                  250.000

089 LON kommunikációs modul                   200.000

090 OPC kliens commun. modul                  200.000

091 BACNET kommun. modul                      250.000

100 Fejlesztő programcsomag                 1.650.000

101 Objektum orientált fejlesztő            1.500.000

 

bottom of page