top of page
 

Termelésirányítási, termelésvégrehajtási rendszer

Manufacturing Execution System ( MES )

Napjaink üzleti környezetében minden termék-előállítással foglalkozó cég szembesül a gyártási sorozatok rövidülésével, és a termékpaletta vevői igények kielégítése érdekében történő szélesedésével. A vevői igények hektikusan ingadoznak, a szállítási idők rövidek. Gazdálkodási szempontok alapján a készletforgási sebesség növelésének és a készletek csökkentésének kényszere hat. Az így kialakult üzleti környezet a logisztikai és termelési folyamatok stabilitásával szemben állít kritikus követelményeket. A folyamatok kézbentartásához, a nagyobb pontosság elérése érdekében az alkalmazott integrált vállalatirányítási rendszerek adatait a lehető leggyakrabban szükséges frissíteni. Ennek érdekében lehetőség szerint a kézi adatbevitelről át kell térni automatizált módszerekre. Az optimalizált költségszint és a magas termékminőség eléréséhez, azok szinten tartásához a gyártási folyamat kulcsfontosságú jellemzőinek folyamatos szabályozása, ellenőrzése szükséges.

 

Nagy multinacionális autóipari vállalatok ennek érdekében termelésvégrehajtás felügyeleti szoftverrendszereket fejlesztettek ki már az a 1980-as évek elejétől kezdődően. Nemzetközi szaknyelvi terminológiában ezen rendszereket MES (Manufacturing Execution System) termelésvégrehajtási rendszernek nevezik. A MES tulajdonképpen egy a termelési folyamatokat felügyelő számítógépes rendszer, amely a vállalat gyártási folyamatainak valós idejű felügyeletét jelenti. A rendszer információt biztosít a gyártási rendelések állapotáról, a gyártásközbeni anyagszükségletről, üzemzavarokról, gyártási veszteségekről, gyártóberendezések kapacitás kihasználtságáról, ütemezett karbantartási periódusokról, üzemórákról. A MES megfizethetetlen szolgáltatása az egymással párhuzamosan futó termelési tevékenységekről gyűjtött adatok rendezése, összegzett információ biztosítása a termelést végrehajtó dolgozók és az azt irányítók részére, támogatva és gyorsítva a szükséges döntések meghozatalát, intézkedések végrehajtását.

 

Az IBV Hungária Kft a prés- és a hőre lágyuló üzemének gyártástámogatására alakított ki és vezetett be MES rendszert a ScadaSys Kft munkatársainak kreatív segítségével, az IBV üzleti sajátosságainak megfelelően. A már műkődő vállalatirányítási rendszer (SAP) és a MES rendszer az IBV igénye alapján összekapcsolásra került.

 

A megvalósított rendszerben jelenleg 40db présgép és 3db fröccsgép van hálózatba kapcsolva a MES szerveréhez. A rendszer kialakításakor a cég présgépeinek PLC vezérléseit modernizálták és az új vezérlések maximális adathozzáférést biztosítanak a rendszer számára.

 

Az IBV részére fejlesztett MES rendszer az alábbi üzleti folyamatokat támogatja:

 

Termelés tervezés / Beszerzési folyamatok

A durva tervek és gyártási rendelések tervezéséhez grafikus felületet biztosít a tervezők részére a tervek jobb átláthatósága érdekében. A tervezéshez a SAP törzsadatállományának valós idejű adatai kerülnek felhasználásra egy speciális fejlesztésű MES-SAP interfész segítségével. A tervezők által készített tervek a SAP-ban is rögzítésre kerülnek. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy mindkét rendszer azonos alapadatokat használ, amelyek folyamatos karbantartását csak az SAP-ben kell az ipari mérnökségnek elvégeznie. Durva tervek alapján kerül meghatározásra az alapanyag szükségletet és történik azok beszerzése. 

 

Erőforrás allokáció és státusz követés

Az emberigény szükségletet a rendszer automatikusan kalkulálja. Az aktuális létszám alapján jelzi a pozitív (felesleges létszám) és negatív (embererigény) eltéréseket. Segédeszköz (pl. szerszám, sablon...) allokáció során figyeli annak rendelkezésre állását. 

 

Költségek ellenőrzése / Termék utókalkuláció

A gyűjtött adatok alapján kalkulálható költségek (pl. selejtköltség) mellett a tényadatokat is a MES interfészen keresztül biztosítja a kontrolling részére a termék utókalkulációjához a SAP-ban. 

Karbantartás menedzsment / Gépüzem állapotok nyomonkövetése

A MES naplózza a termelési eseményeket a gépüzem állapotok tekintetében, vagyis hogy ki, mikor, mit tett. A gépüzem állapotokat és tervezett karbantartások státuszát szövegesen illetve színnel jelzetten megjeleníti a termelési és karbantartási szervezet gyors beavatkozásainak lehetővé tétele érdekében.

 

Emberi erőforrás menedzsment / Felelős személyek azonosítása

A kezelési szintek engedélyhez kötésével megvalósítja a biztonságos gép- és szerszámkezelést. Mindig van felelős kezelője a berendezéseknek. A felhasználó személye és a ledolgozott munkaidő mindig automatikusan dokumentált.

 

Gyártási paraméterek rögzítése / Termék nyomonkövetés

Minden egyes gyártott termék esetében időbélyeggel ellátott rekordot rögzít az aktuális gyártási paraméterekről. Az elvárt termékminőség folyamatos biztosításához a technológiai paraméterek és a gyártási paraméter beállítások többszintes kezelése valósul meg. Ez biztosítja egyrészt a termékek kezdeti gyártási paramétereinek rögzítését, valamint a később eszközölt változtatások nyomonkövetését. Minden termékváltáskor lehetséges az utolsó gyártás beállításaival indulni, vagy szükség estén visszatérni a kezdeti termék technologizálási paraméterekhez. A technológiai paraméterek többszintes kezelésével a termékváltási időket tudják a dolgozók csökkenteni. Gyorsabb, biztosabb új termék gyártásindítást tudnak megvalósítani.

 

Termékváltási tevékenységek ütemezése

Az IBV esetében ez több részleg együttműködését követeli meg. Az ütemezéssel a váltások tervezetté váltak, azok végrehajtásához szükséges teendők előre tervezhetők. A SMED (Single Minute Exchange of Die) módszer szerinti átállás így folyamatosan mérhetővé és fejleszthetővé vált. Fontos megjegyezni azt, hogy a rendszer bevezetése előtt nagyon sok hirtelen döntés szerinti váltás volt, amelyek végrehajtása elhúzódott, azok azonnali kezdeményezése miatt. Nem volt idő átgondolni és végrehajtani a az átállást előkészítő előzetes tevékenységeket. A végrehajtók részére ez túlterhelést okozott. Az ütemezett gyártás segített a termelési folyamat egyes résztvevőinek terhelését csökkenteni, ami stabilabb gyártásindításokat és a tervek ütemezés szerinti végrehajtását támogatja.

 

Hatékonyság analízis / Gyártási terv ill. tény adatok nyomonkövetése

A tervezői grafikus felületen a rendelések teljesítésének százalékos állapota megjelenítésre kerül vagyis időben is nyomon követhető a rendelés készültségi foka, státusza a tervhez viszonyítva. A rendszer a dolgozók részére közvetlenül a gép mellett biztosít visszacsatolást az elért teljesítményről, óránkénti felbontásban is megjelenítve a tervet és aktuális darabszámot. Ütközteti a technologizálási ciklusidőt a dolgozó által elérttel. A csoportvezetők munkáját gyorsítja az eltérések feltárásának könnyítésével. Nem adatgyűjtéssel kell az idejüket tölteni, hanem az eltérések okainak megértésével és megszüntetésével. A gyűjtött információ közvetlenül vezethető a gépeken kihelyezett LPMS (Lean Performance Management System) táblákon.

 

Gyártórendszer hatékonysági mutató (OEE – Overall equipment efficiency) mérése

A rendelkezésre állás, a teljesítmény faktor és a minőség faktor tényezők külön is rendelkezésre állnak, így egyértelműen azonosítható, hogy eltérés esetén mely terület igényel beavatkozást.

 

Egyéb mért adatok rögzítése és nyomonkövetése

PLC-n keresztül mérőeszköz csatlakoztatható a MES rendszerhez. Kulcsfontosságú tényezőként az IBV Kft alapanyag súlyt mér minden egyes termék esetében. Ezen adatokat a rendszer gyűjti és rendezi.

Selejt adatok monitorozása

A dolgozók a selejt adatok rögzítését a hiba jellegének megadásával végzik. A műszakvezetők a selejt adatokat Pareto diagrammon követhetik nyomon. Ezen adathalmaz az alapja a folyamatos fejlesztő tevékenységeknek.

 

Adatszolgáltatás

A rendszer által gyűjtött és analizált adatok Web-es felületű riport szerveren keresztül mindenki számára elérhetőek, felhasználhatóak. Gyorsítja és megkönnyíti a szervezeti egységek közti kommunikációt és információ áramlást.

A MES rendszer használatával elérhető eredmények tekintetében nem szabad megfeledkezni arról a tényről, hogy a rendszer segítségével gyűjtött adatok szisztematikus elemzése eredményeként kapott információ csak az alapját jelenti a gyártási rendszer folyamatos javításának. A fejlesztéshez alkalmazható technikák, módszerek széles tárháza áll a menedzsment rendelkezésére. Egy újonnan bevezetett információs rendszer szükségszerűen hatással van az üzleti folyamatokra, a cégen belüli információ áramlásra, kihat a szervezetre, a vállalati kultúrára is. Ezért a MES rendszer bevezetésekor felül kell vizsgálni az érintett folyamatokat és a kapcsolódó munkakörök felelősségeit. Gondoskodni kell a képzett és motivált emberi erőforrásról.

 

Az IBV a MES rendszer segítségével stabilizálta gyártási folyamatait. A beruházás eredményeit pozitívan értékeli és látja a további fejlődés lehetőségét a jobb üzleti eredmények elérése érdekében.

bottom of page